Internship / Training USA

Informacije o programu stručnog usavršavanja

Internship/Training USA program stručne prakse za cilj ima da omogući mladima usavršavanje kroz praktičan rad u američkim kompanijama i organizacijama u trajanju do 18 mjeseci. Internship program je program stručnog usavršavanja koji omogućava dalje napredovanje u karijeri. Učešćem ćete steći neprocjenjivo praktično znanje u svojoj struci i dobiti jedinstvenu priliku da premostite raskorak između formalnog obrazovanja i praktičnog radnog iskustva na najkompetitivnijem radnom tržištu na svetu.

Program se realizuje isključivo iz oblasti koja je u vezi vaše struke. Pored osnovnog cilja, ovaj program pruža mogućnost mladima da upoznaju sa američkom kulturom i načinom poslovanja, što je od izuzetnog značaja za buduću karijeru. Internship Program tj. program stručnog usavršavanja, se organizuje u saradnji sa vodećim akreditovanim organizacijama i institucijama (sponzorima programa) u SAD.

Internship i Training

Postoje dva programa stručnog usavršavanja – Internship i Training.

Internship program

Program stručnog usavršavanja – Internship, traje do 12 mjeseci i na njemu mogu da učestvuju:

 • Studenti i studentkinje koji su pri kraju studija (apsolventi i apsolventkinje) ili
 • Neposredno po završetku fakulteta, odnosno do 12 mjeseci od diplomiranja.
Training program

Training program traje i do 18 mjeseci i na njemu mogu da učestvuju:

 • Osobe koje su diplomirale pre više od 12 mjeseci i imaju minimum 1 godinu iskustva u struci, ili
 • Osobe koje imaju završenu barem srednju školu i minimum 5 godina radnog iskustva u struci u kojoj žele da se usavrše.
Experience nudi Full Arrange program stručnog usavršavanja u oblastima:
 • Hotelijerstva i turizma (Hospitality)
 • Gastronomije (Gastronomy, food and beverage)
 • administracija
 • poslovni menadzment
 • marketing
 • informacione tehnologije
 • graficki dizajn
 • masinski inzenjering
 • sumarstvo
 • elektrotehnicke nauke
 • saobracajni inzenjering

Procesi i procedure Internship programa u SAD

Nakon što se utvrdi da aplikant/aplikantkinja zadovoljava osnovne kriterijume programa, kreće se u proces prijavljivanja gde se, uz našu asistenciju, prvo kreira profesionalni CV i priprema se za prvi intervju sa organizacijom u SAD.

1. Korak – intervju sa organizacijom–sponzorom programa

U ovom koraku, aplikant obavlja skajp intervju sa organizacijom koja zastupa program u SAD. Nakon intervjua i međusobnog upoznavanja, aplikant/aplikantkinja dobija informaciju da li je intervju bio uspešan i ubrzo nakon toga dobija prve konkretne ponude u kojoj firmi/hotelu bi mogao/mogla da održi program. Dobijena ponuda sadrži sledeće informacije:

 • naziv hotela / restorana i osnovne informacije o njemu
 • pozicije za koje će se aplikant/aplikantkinja obučavati
 • satnicu/stipendiju koju će primati po satu rada
 • uslove i cijene smještaja
 • datume učešća i trajanja programa
 • detaljan plan programa stručnog usavršavanja

Ukoliko se aplikantu/aplikantkinji svidi ponuđena praksa, zakazuje se intervju sa poslodavcem.

2. Korak – intervju sa poslodavcem

Za ovaj intervju preporučujemo ozbiljno pripremanje, pri čemu možete da računate na našu stopostotnu podršku i konkretne savjete, jer je u pitanju ključni korak u ovom programu. Intervju se obavlja putem skajpa. Ukoliko aplikant/aplikantkinja prođe uspešno i ovaj korak, sve je spremno za podnošenje zahteva za vizu.

3. Korak – viziranje i papirologija

Nakon dobijene ponude za internship, učesnik/ca programa je potpisuje, obavezujući se da će ispuniti uslove ponude i uslova programa. Zatim plaća program, osiguranje i ostale vezane takse, poslije čega zakazujemo intervju u američkom konzulatu. Agencija priprema dokumentaciju i samog učesnika/cu za intervju za vizu. Nakon dobijene vize, kupuje se avio-karta i učesnik/ca se priprema za polazak na program.

4. Korak – početak programa

Učesnik/ca dolazi u Ameriku kod svog poslodavca i započinje svoju praksu prema unapred utvrđenom planu programa. Program prakse se sastoji iz najmanje tri faze od kojih svaka ima za cilj osposobljavanje učesnika/ce za određeni sektor djelatnosti. Svaka faza programa mora biti detaljno opisana u planu programa, gde je definisano koja osoba je zadužena za nadzor i obuku, koje dužnosti će se obavljati i koja je svrha te faze. Tokom trajanja cijelog programa, napredovanje učesnika/ce prati i organizacija – sponzor koji je organizovao program.

5. Korak – završetak programa

Nakon uspješno obavljenih svih faza programa i završene evaluacije, učesnik/ca dobija sertifikat o uspješno završenom stručnom usavršavanju u SAD. Takođe, nakon završenog programa, učesnik/ca ima pravo da provede dodatnih 30 dana turističkog boravka, što je izuzetna prilika da se obiđu neke od popularnih destinacija i upozna kulturno bogatstvo SAD.